Generace plus

vznikla v roce 2007 jako občanské sdružení,
jehož hlavním cílem je propojení a pomoc různým věkovým skupinám, které jsou v ohrožení sociálním vyloučení.

Od tohoto roku realizovala několik projektů, zejména vzdělávacích,
 zaměřených na rozvoj lidských zdrojů v NNO,
na projektové řízení,
na zvyšování kvalifikace osob pracujících v pomáhajících profesích,
a poskytovala odborné poradenství ve výše uvedených oblastech.